арх. Красимир Попов – управител
инж. Борислав Борисов – съдружник
инж. Рилка Борисова – съдружник
арх. Гергана Христова – проектант
арх. Борислав Дочев – проектант
арх. Сергей Бонев – проектант
арх. Емил Борисов – проектант
арх. Васил Василев – проектант
инж. Петър Петров – проектант
инж. Калин Калчев – проектант
инж. Анета Първанова – технически сътрудник
е-мейл: popov@proconsult.pro | Моб.: 088 724 1029
е-мейл: b.borisov@proconsult.pro | Моб.: 088 722 3084
е-мейл: office@proconsult.pro | Моб.: 088 733 2440
е-мейл: gergana@proconsult.pro | Моб.: 088 333 7246
е-мейл: dochev@proconsult.pro | Моб.: 088 875 6602
е-мейл: bonev@proconsult.pro | Моб.: 088 738 7163
е-мейл: e.borisov@proconsult.pro | Моб.: 088 862 4745
е-мейл: vasilev@proconsult.pro | Моб.:
е-мейл: petrov@proconsult.pro | Моб.: 088 293 4941
е-мейл: kalchev@proconsult.pro | Моб.: 089 528 8056
е-мейл: office@proconsult.pro | Моб.: 088 559 9453